4.2.6 טיפול בפרט ובתוכניות לצמצום נשירה ממערכת החינוך העירונית