4.2.6 טיפול בפרט ותוכניות לצמצום נשירה ממערכת החינוך העירונית