4.3.0-2 לוח סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי המכללה למנהל לפי תואר ותחום לימוד