4.3.0 לוח סטודנטים הלומדים לתואר במסלול האקדמי המכללה למינהל, לפני שנה