4.3.3.1 לוח בני 18-29 מועמדים לתואר ראשון בערים הגדולות, לפי סוג מוסד הרשמה, תשע"ג