4.3.3.2 לוח מועמדים ללימודי תואר ראשון בערים הגדולות תשע"ג