4.3.3.3 לוח בני 18-29 מועמדים ללימודי תואר ראשון בערים הגדולות, לפי הישגים בבחינה פסיכומטרית, תוצאות הרשמה וסוג מוסד הרשמה, למ"ס