4.3.4 לוח סטודנטים לתואר ראשון, לפי סוג מוסד לימודים ויישוב מגורים