4.3.4 לוח סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך, לפי תואר ושנת לימוד , למ"ס