4.3.4 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך, לפי תואר ושנת לימוד, למ"ס תשע"ה