4.3.5 לוח סטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, לפי מחוז לימודים ויישוב מגורים