4.3.5 סטודנטים מראשון לציון הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, לפי תואר, שנת לימוד ותחום לימוד