4.3.6.1 לוח סטודנטים בני 20-45 לפי תואר בערים הגדולות תשע"ג