4.3.6 לוח מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד ויישוב מגורים