4.3.6 לוח סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות לפי סוג מוסד ותואר, למ"ס