4.3.6 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות לפי סוג מוסד ותואר, למ"ס תשע"ה