4.3.6 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות לפי סוג מוסד ותואר