4.3.7 לוח מקבלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, לפי מחוז לימודים ויישוב מגורים