4.3.7 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות לפי שם מוסד ותואר