4.3.9 לוח סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך, לפי תואר ותחום לימוד, למ"ס