4.3.9 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות (1), במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך, לפי תואר ותחום לימוד, למ"ס