4.3.9 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות לחינוך, לפי תואר ותחום לימוד