4.3.3 לוח 4.33 מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות , לפי יישוב מגורים