4.3.4 לוח 4.34 סטודנטים לתואר ראשון, לפי מוסד לימודים ויישוב מגורים