4.3.5 לוח 4.35 סטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה לפי מחוז לימודים ויישוב מגורים