5.0.1-2 לוח פעילויות החברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מ - המשך