5.0.1-2 המשך לוח פעילויות החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ