5.0.1 לוח פעילויות החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ