5.0.1 פעילויות החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ