5.0.5 לוח 5.5 המבקרים בספריות העירוניות

2011
05. תרבות, נופש וספורט