5.1.0 לוח פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל חביב