5.1.0 פעילויות המדרשה לחקר חיבת ציון ע"ש זרובבל ושולמית חביב