5.1.1 לוח פעילויות במסגרת מרכזי תרבות של הרשות לתרבות