5.1.1 פעילויות במסגרת מרכזי תרבות של הרשות לתרבות ולאומנות