5.1.2 לוח פעילויות האגף לתרבות תורנית, מינהל החינוך