5.1.5 פעילויות במסגרת מתנ"ס שכוני המזרח

2016
05. תרבות, נופש וספורט