5.1.6 לוח פעילויות במסגרת מתנ"ס רמת אליהו לפי סוג פעילות ומספר המשתתפים