5.1.6 לוח פעילויות במסגרת המתנ"ס רמת אליהו לפי סוג פעילות ומספר המשתתפים