5.1.6 פעילויות במסגרת מתנ"ס רמת אליהו לפי סוג פעילות ומספר משתתפים