5.1.6 פעילויות במסגרת מתנ"ס רמת אליהו

2016
05. תרבות, נופש וספורט