5.1.8 לוח משתתפים במיזם מחוייבות אישית לפי תחומי פעילות ומוסד