5.1.8 לוח משתתפים במיזם מחויבות אישית לפי תחומי פעילות ומוסדות