5.1.9 התפלגות ימי הרחצה לפי מידת ההגבלה

2015
05. תרבות, נופש וספורט