5.1.9 התפלגות ימי הרחצה לפי מידת ההגבלה

2016
05. תרבות, נופש וספורט