5.1.2 לוח 5.12 פעילויות האגף לתרבות תורנית, מינהל החינוך