5.1.3 לוח 5.13 פעילויות במסגרת הסדנא החדשה לאומנות