5.1.4 לוח 5.14 קורסים במסגרת הקתדרה לחינוך מבוגרים , החברה העירונית ראשל"צ לתרבות ספורט ונופש בע"מ