6.0.1 לוח כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג רכב