6.0.1 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב