6.0.2 לוח 6.2 כלי רכב מנועיים הרושמים בראשון לציון לפי סוג רכב – אחוזים